Werkwijze

Na een eerste contact meestal via mail of telefoon wordt er een afspraak gemaakt voor een intake. Afhankelijk van de hulpvraag, wensen en klachten kan het in sommige gevallen zijn dat u een vragenlijst krijgt toegestuurd met het verzoek deze bij de intake mee te nemen.

Intake (60 / 90 minuten)

Dit is een uitgebreid consult waarin ik een analyse maak van klachten, wensen, voeding en leefstijl. Door het stellen van verschillende vragen en het bespreken van uw klachten probeer ik een zo goed mogelijk beeld van uw klachten te krijgen, aan de hand van deze gegevens maak ik een behandelplan.

1e consult (60 minuten)

Het behandelplan wordt met u overlegt en besproken. Na het bespreken van het behandelplan besluiten we, of er een samenwerking wordt aangegaan of niet. Als we dit besluiten aan te gaan, wordt er gestart met de behandeling.

Vervolg consult (60 minuten)

Het verloop van uw (hoofd)klacht en uw gezondheid in z’n algemeen sinds het vorige consult wordt met u besproken. Als er doelen zijn gesteld zal gekeken worden of deze zijn gehaald. Indien nodig zal het behandelplan bijgesteld worden, bijvoorbeeld door een andere therapie in te zetten.

Het totaal aantal consulten is afhankelijk van de hulpvraag, klachten en wensen.

Ongeveer na 4-6 consulten zal er een evaluatie plaats vinden en kijk ik objectief naar de effectiviteit van de behandelingen. Afhankelijk van de bevindingen kan er bijstelling of afronding van de behandeling plaats vinden.

Een goede inzet door u zal voor goede resultaten zorgen.

Oriënterend gesprek (30 minuten)

Voor mensen die wat meer gerichte inlichtingen willen. Voor mensen die niet zeker zijn of Juvita wel bij je past. Als je wat meer informatie wilt, bijvoorbeeld wat ik globaal kan doen bij een bepaalde hulpvraag.