Meditatie

rsz_meditation_icons_laatste_versie

Meditatie is in het hier en nu zijn, in verbinding met jezelf en de wereld om je heen. In tegenstelling tot wat mensen soms denken dat het zweverig is, brengt het je juist in het hier en nu. Beoefening kan de overgang van ‘denken’ en ‘doen’ naar alleen ‘zijn’ in werking zetten.

We leven veel in ons hoofd en kunnen de verbinding met ons gevoel kwijt raken, we ‘moeten’ zo veel, of je wilt iets ‘los laten’ maar weet niet hoe. Meditatie kan je hier bij helpen, het verbindt onder andere hoofd en lichaam en kan je daardoor meer bij je gevoel brengen. Ook schept het de mogelijkheid, te ervaren en te kiezen wat goed en belangrijk voor je is!

Geef jezelf dit levenslange super cadeau!

Voor uitgebreide informatie:

Meditatie kan op elk moment van de dag, het is niet alleen stil zitten op een kussen, alles kan in meditatie zijn. Er zijn verschillende vormen en technieken die je kunt beoefenen.

Het is niet gebonden aan een religie. Meditatie kan je wel tot een meer liefdevol leven brengen voor jezelf en voor anderen.

Meditatie is een proces, het is een innerlijke groei waarbij eventueel meer ontspanning en aanwezigheid in het hier en nu kan ontstaan. Het is niet iets wat je doet, het is iets wat ontstaat. Het ‘zijn’ kun je niet doen, het is een moment vrij zijn van gedachten waardoor je diep bij je innerlijk komt dit ontspant en heelt.

Het is niet eenvoudig omdat de mens een constante stroom van gedachten produceert, maar door het vaker te doen kan je relaxter in het leven komen te staan, dit heeft zijn uitwerking in alles wat je doet.

Zoals als eerder als benoemd zijn er verschillende vormen en meditatietechnieken waaronder actieve meditaties, deze bestaan meestal uit verschillende fases van bewegen (op muziek) en stil liggen of zitten (in stilte). We komen uit een drukke maatschappij en er heerst veel onrust in onszelf en om ons heen. Voor de westerse mens is het niet eenvoudig om alleen maar te zitten. Door eerst ruimte te geven aan wat als ‘te veel’ in het lichaam en geest wordt ervaren, zoals boosheid en frustratie, kan door dansen of beweging via je lichaam ontladen, zodat je kunt loslaten.

Je brengt je aandacht van het hoofd (denken) naar het lichaam. Er ontstaat meer verbinding met je lichaam waardoor het (lichaams)bewust zijn wordt vergroot. Als je alleen maar zit kan dit eventueel tot frustratie leiden. Innerlijke stilte is iets dat moet groeien en daar is onder andere actieve meditatie een mooi en krachtig middel voor.

Er vind een emotionele en lichamelijke reiniging plaats. Doordat er meer ruimte ontstaat kan je meer aanwezig zijn in het hier en nu. Vanuit deze innerlijke ruimte die is ontstaan komt er meer rust en stilte en word je je bewust van je innerlijke stilte.

We zijn vaak geneigd wat omhoog komt aan emoties te onderdrukken, door het bewegen of dansen kan er acceptatie ontstaan en kan het losgelaten worden.

Alleen stilte geeft rust

Actieve meditatie kan ook helpen als je je niet goed kunt ontspannen, wanneer je lichaam je hindert tijdens het zitten is het lastig om diepere niveaus te kunnen ervaren. Als je op het eerste niveau (fysiek) gespannen bent, blijven alle andere lagen afgesloten. De andere lagen zijn onder andere mentaal en emotioneel.

Actieve meditatie is onder andere ontwikkeld om twee systemen in je zenuwstelsel te activeren en in balans te brengen, die van de rust- en herstelstand en die van de actiestand. Door middel van de actieve meditaties met daarin de verschillende fases breng je deze in balans waardoor je lichaam en geest ook weer in balans komen en kun je je ontdoen van verzamelde (rugzak) ballast.

Waarnemen is meditatie, wat je waarneemt doet er niet toe. Meditatie betekend gewaar zijn. Alles wat je met aandacht doet is meditatie, de eerste stap tot het gewaar zijn is je heel bewust te worden van je lichaam en je gedachte door mindfulness (aandachttraining).

Het leren te accepteren dat de geest nu eenmaal zo is en tegelijkertijd een onderliggende innerlijke vrede ervaren in je eigen ‘zijn’ die er altijd is! De stroom van het leven gaat gewoon verder, door meditatie ontstaat er meer vreugde, helderheid, inzicht, creativiteit en balans, hierdoor beleef je het leven veel intenser.

Meditatie icoon